Elin Kjøsnes

Elin Kjøsnes arbeider med både grafikk og tegning. Arbeidene er ofte en utforskning omkring mellommenneskelige relasjoner og hun bruker kontrast i valg av grafiske teknikker, form og tekstur for å avdekke sensitive reaksjoner. Faste rammer, som for eksempel en bestemt form, kan ofte være en betingelse for en tematisk serie.