Keramikk

Keramikk er en fellesbetegnelse for produkter framstilt av masser som inneholder leire eller leirelignende materialer, og som er gjort holdbare ved brenning. Som råstoff brukes leire og kaolin og i tillegg en rekke naturlige eller raffinerte mineraler og et stort antall kjemikalier, særlig metalloksider. (Det store Norske Leksikon)
Les "I atelieret hos Anu Allikas"
Les "I atelieret hos keramiker Kjell Johannessen"
Les "I atelieret hos keramiker Beate Lund Kristiansen"