Glasskunst

Glasskunst/Glassblåsing er en teknikk som hovedsakelig brukes til å fremstille kunstglass. Vanlige drikkeglass og lignende fremstilles enten maskinelt eller gjennom formblåsing. https://no.wikipedia.org/wiki/Glassbl%C3%A5sing