Åsa Berndtsson

Keramiker Åsa Berndtsson er fra Sverige og har sin utdanning fra kunsthåndverk høyskolen i Gøteborg og Bergen. Hun jobber fortrinnsvis med porselen.
"Det är för mig både en utmaning och en föresats att spår av den ska finnas i det färdiga arbetet, att det färdigbrända, hårda objektet kan ha ett mjukt uttryck."
http://www.asaberndtsson.com/

Les " I atelieret hos keramiker Åsa Berndtsson"