Åsmund Haukelidsæter

Åsmund Haukelidsæter (f.1964), og bor og arbeider i Stavanger. Han er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen (1986-1989) og har vært hospitant ved Grafisk Verksted, under ledelse av Kjell Johansen, Stavanger (1989-1990). Han har også vært Daglig leder og produksjonsansvarlig samme sted (1990-1996), og han har undervist ved Statens Kunstakademi i Oslo (1990-2009).

Åsmund har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på mange kollektivutstillinger over hele Norge. Han har også gjort en rekke illustrasjons-oppdrag og har vært rettstegner. 

"I atelieret hos Åsmund Haukelidsæter"