Anna Kristin Ferking

Anna Kristin Ferking (f. 1962) bor og arbeider i Stavanger. Hun er kjent for sine stiliserte, fargerike og naivistiske skildringer av mennesker og dyr med et humoristisk tilsnitt. I de senere årene har hun eksperimentert mye med ulike teknikker og materialer. Hun arbeider innen det grafiske feltet og med maleri.

Jeg trenger ofte en konkret ide til å starte arbeidet. Men i prosessen videre handler det om å komme i en meditativ tilstand, tilstedeværelse og det som oppstår når jeg ikke tenker. Min erfaring er at intuisjon er sterkt forbundet med tidligere sanseopplevelser som kommer til uttrykk i den kreativ prosessen. Mitt formidlings språk er abstrakt, som er en måte å fange det formløse, det usynlige, og det vi fornemmer men som er uhåndgripelig. https://www.ferking.no/