Litografi

Litografi, lito eller steintrykk er en grafisk teknikk for trykking av bilder. Trykkmetoden er såkalt plantrykk og bygger på at fett og vann avstøter hverandre. Opprinnelig ble bildene tegnet på litosteiner, men senere er også metallplater og spesiell film tatt i bruk.
https://no.wikipedia.org/wiki/Litografi

Les "I atelieret hos billedkunstner Gro Mukta Holter"