Monotypi

Monotrykkmonotypimonoprint eller engangstrykk er en grafisk teknikk som gir ett enkelt trykk i motsetning til vanlige grafikk som gir flere trykk fra samme plate. Slike engangstrykk er plantrykk som er framstilt ved at en maler bildet med trykkfarge direkte på en plate av glass eller blankpolert metall eller ved at platene blir valset inn med en tjukk farge som kan tegnes i med pinner, pensler, hendene, filler eller annet. 

Platen blir så trykt av på et papir i en 
kobbertrykkspresse. Vanligvis kan det bare tas ett godt trykk,og teknikken passer derfor ikke til å lage opplag på flere eksemplarer.
https://no.wikipedia.org/wiki/Monotrykk

Les "I atelieret hos Solveig Landa"