Plexitrykk

Plexitrykk er dyptrykk i sort/hvitt hvor en har brukt plexiglass som trykkplater.
Trykkplatene bearbeides forhånd, for å gi et organisk, levende utrykk. Etter at trykkplatene er påført dyptrykksverte, fjernes sverten slik at hvert trykk får små, individuelle variasjoner i det svarte.

"I ateriet hos billedkunstner Anita Tjemsland" får du se hvordan et plexitrykk blir til.