I atelieret hos billedkunstner Anita Tjemsland

I atelieret hos billedkunstner Anita Tjemsland

 English text follows


Bildene mine tar utgangspunkt i det jeg observerer og sanser i mine omgivelser. Jeg bruker kameraet som en slags skisseblokk for å få frem motivene mine. Jeg projiserer deretter fotografiet på papir, hvor jeg tegner skisser og gjør utsnitt av elementer fra fotografiet. Så preger jeg motivet inn i en plexiglassplate med loddebolt.


Etter at trykkplatene er påført dyptrykksverte, fjerner jeg sverten med bomullspinne (Q-tips) og tørkepapir slik at hvert trykk får små, individuelle variasjoner i det svarte og det oppstår forskjellige nyanser av grått. Til slutt føres platen gjennom pressen for å overføre motivet til et dyptrykk. 

Bildene er figurative, men motivene er forenklet, oppløste og abstraherte.
Jeg bruker ofte byen som motiv i mine arbeider - den kan oppfattes som overveldene, kaotisk og truende. I bildene ordner jeg byen slik jeg ønsker å oppfatte den, mer strukturert, mer ordnet og mer sivilisert. Jeg flytter rundt på bygninger og fjerner det som ikke passer eller tilfører bygg som ikke var der i utgangspunktet.  


Mine tre siste plexitrykk har motiv fra Stavanger og de er vist nedenfor. I dag starter Neo Galleri en konkurranse på Facebook og Instagram, der du kan vinne et av disse! - Trekningen er 16 mai kl 2100. Så sjekk gjerne det ut !
Du kan se hele utvalget av mine kunstverk på neogalleri.no her
-------------------ENGLISH TEXT BELOW ---------ENGLISH TEXT BELOW-----In the studio of visual artist Anita TjemslandMy pictures are based on what I observe and what I sense in my surroundings. I use the camera as a kind of sketch pad to bring out my motif. I then project the photograph onto paper, where I draw sketches and cut out elements from the photograph, following which I stamp the motif onto a plexiglass plate with solder bolt. 
After applying the printing plates to the inkjet ink, I remove the ink with cotton swab (Q-tips) and paper towel so that each print gets small, individual variations in black and different shades of gray occur. Finally, the plate is passed through the press to transfer the motif on to a gravure print.The images are figurative, but the motifs are simplified and abstracted. 
I often use the city as a motif in my work - it can be perceived as overwhelming, chaotic and threatening. In the pictures I organize the city the way I want to perceive it, more structured, more organized and more civilized. I move buildings and remove what doesn't fit or add buildings that weren't initially there.
 My last three plexi prints are motifs from Stavanger in Norway, and they are shown below.
If you want to see more of my work - neogalleri.no has a wide selection 


1 kommentar

  • John Gunnar Vistnes

    Fine bilder fra Stavanger og min arbeidsplass i 2 år bybrua.😊🖒

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres