I atelieret hos billedkunstner Line Schjølberg

I atelieret hos billedkunstner Line Schjølberg

Atelieret mitt ligger i brannstasjonen på den gamle hovedflyplassen på Fornebu i Bærum. Der er det mange kunstnere som holder hus og noen visningssteder for kunst.

Jeg har ca 70 kvm, det er på bakkeplan så det er god kontakt med naturen ute. Fine turmuligheter rett utenfor døren med både park, sjø og skog, samt et kreativt miljø blant gamle teglsteinsbygninger.
Maleri av Line Schjolberg
"Drømmeskog" - olje på lerret - 120x120 cm

Jeg arbeider i et figurativt, poetisk formspråk der jeg er opptatt av komposisjon, stemning og atmosfære.
Jeg er interessert i flatens muligheter for å skape illusjon av dybde og rom, og som et virkemiddel for å kunne si noe om de psykologiske mellomrommene i tilværelsen; det synlige og det usynlige, det virkelige og det uvirkelige. 

"Englebarn" - olje på lerret - 30x40cm 

Innholdsmessig rommer arbeidene ofte en tvetydighet med ulike hint om noe uforklart. Det kan være hverdagslige situasjoner, men med en undertone av noe foruroligende.

Samtidig står det drømmeaktige sentralt, og jeg søker å skape en dualitet i mine arbeider. De ofte poetiske, idylliske scenene som utspiller seg har en usikkerhet i seg, noe ulmer under overflaten. 

"Piknik" - olje på lerret -100x150cm

I motivkretsen er det ofte barn som går igjen. Barn som historiefortellere, kan vekke personlige assosiasjoner og være døråpnere til lukkede rom i en selv.
"Be yourself, do not hide behind a mask" - olje på lerret - 40x40cm

Jeg liker å utforske samspillet mellom dyr, natur og menneskesinnet. Jeg maler både skog, svaner og ugler.
Svanen har for meg en tydelig symbolikk der den ligger duvende og vakker, for så å hvese eller gå til angrep i neste sekund, og uglen interesserer meg med sitt kloke, mystiske vesen. Innenfor maleriet arbeider jeg med olje på lerret eller plate. 

Work in progress 

Ofte har jeg en tanke om hvordan et verk skal bli, jeg kan tegne opp motivet med kull, men underveis i prosessen skjer det mye som gjør at det fort blir annerledes når farger og former legges på hverandre, lag på lag, og det intuitive kommer inn.

Jeg har med meg inspirasjon fra eventyr som Alice in Wonderland og fra Theodor Kittelsens mystiske verden, samt Edvard Hoppers lys og stemning.


De siste par årene har jeg også arbeidet med keramiske skulpturer som springer ut fra fortellingene i maleriene mine. Jeg ønsker å formidle den samme følelsen og stemningen i tredimensjonal form, noe som også gir et godt samspill i et visningsrom.


Venstre: "Omfavnelse" Glasert stengods ca str 15x8cm
Høyre: "Kloke tanker" Glasert stengods ca 10x5cm

Venstre: "Kamuflasje" Glasert stengods ca str 20x12cm
Høyre: "Memento mori" Glasert stengods ca 20x12cm

Innenfor grafiske teknikker arbeider jeg med både litografi og tresnitt. Det siste året har jeg jobbet mest med tresnitt, og jeg hadde to måneders arbeidsopphold hos Stiftelsen Edvard Munch´s atelier i grafikkverkstedet i våres. 

Fra grafisk verksted hos Stiftelsen Edward Munch på Ekely

Der arbeidet jeg med en serie som omhandler mennesker i natur i ulike gjøremål som gir kontemplasjon, spenning og glede. Materialet som strukturen i treplatene jeg bruker understreker naturens tilstedeværelse og påvirkning i våre liv. 

Fra grafisk verksted hos Stiftelsen Edward Munch på Ekely

I tresnitt gjennomfører jeg hele prosessen selv, tegner, skjærer, blander farger og trykker. Jeg leier meg inn hos Norske grafikeres verksted i Oslo og trykker der også.

Utprøving av farger
I litografiet jobber jeg i samarbeid med en trykker i hans grafiske verksted. Det er en tyngre prosess som krever mer utstyr enn jeg har, som blandt annet tunge lito/kalksteiner som det skal tegnes og trykkes på. Begge teknikker gir meg stor arbeidsglede.

Venstre: "Små hemmligheter II" - litografi - 30x20,5cm
Høyre: "Ny horisont" - litografi - 30x20,5cm

Her finner du arbeidene min på Neo GalleriJeg har hatt jevnlig separatutstillinger hvert år, eller annethvert år, og deltatt på flere gruppeutstillinger i både inn og utland. Er medlem av NBK og BKiB (Bildende kunstnere i Bærum).

Jeg var også styreleder i BKiB i flere år. I den forbindelse etablerte vi Bærum Kunsthall, som i dag er et spennende visningssted for samtidskunst. Mitt atelier ligger vegg i vegg med Bærum Kunsthall i brannstasjonen på gamle Fornebu flyplass.  

Her finner du min CV
Hjemmeside: www.lineschjolberg.no
Instagram: @lineschjolberg

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres